• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo thời hạn chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo tới Quý cổ đông về thời hạn chốt danh sách dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/3/2021.

- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết Quý cổ đông có thể tham khảo theo file đính kèm: [Thông báo ngày 18/2/2021]