• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

1- Tải về [Biên bản ĐHĐCĐ]

2- Tải về [Nghị quyết ĐHĐCĐ]