• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Minh và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Bùi Văn Tốt.

Chi tiết theo nội dung file đính kèm: [Thông báo ngày 19.2.2021]