• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Điều lệ, Quy chế QTNB, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS tại CTCP Viglacera Hạ Long

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Viglacera Hạ Long ngày 21/4/2021 đã thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS, chi tiết các nội dung như sau:

1- Điều lệ công ty [TẢI VỀ]

2- Quy chế QTNB [TẢI VỀ]

3- Quy chế hoạt động của HĐQT [TẢI VỀ]

4- Quy chế hoạt động của BKS [TẢI VỀ]