• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với thông tin tổ chức như sau:

1. Địa điểm tổ chức

Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (địa chỉ: Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

2. Thời gian tổ chức: Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (dự kiến 1/2 ngày).

Thư mời họp đã được gửi cho Quý cổ đông theo đường bưu chính.

Bắt đầu từ 8h00 ngày 22/4/2021 Công ty tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đăng ký dự họp và phát tài liệu cho Quý cổ đông tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân để làm thủ tục dự họp.

3. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên theo danh sách chốt ngày 18/3/2021 đều có quyền dự họp hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. Xác nhận dự họp

Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận (đã gửi kèm cho Quý cổ đông trong Thư mời họp) cho Công ty trước 10h00 ngày 17/4/2021 (Thứ 7) theo một trong các phương thức sau:

+ Gửi theo số fax: 0203.3846577

+ Gửi trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh theo đường bưu chính về địa chỉ: Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

5. Thông tin liên hệ

Các thông tin có liên quan về kỳ họp Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Khu 2, đường An Tiêm, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203.3840560 - 0983.625003 hoặc số fax: 0203.3846577

6. Tài liệu và các hồ sơ có liên quan của ĐHĐCĐ Quý cổ đông vui lòng tham khảo theo các file đính kèm.

(*) Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: [Tải về]

(*) Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức và các nội dung trình ĐHĐCĐ 2021: [Tải về]

(*) Thư mời họp: [Tải về]

(*) Các báo cáo: [Tải về - BC của HĐQT] - [Tải về - BC của Ban TGĐ] - [Tải về - BC của BKS]

(*) Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ: [Tải về]

(*) Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: [Tải về]

(*) Dự thảo Tờ trình các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ: [Tải về]

(*) Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT: [Tải về]

(*) Thông tin sơ yếu lý lịch các ứng cử viên bầu HĐQT:

1- Ông Hoàng Kim Bồng : [Tải về ]

2- Ông Trần Duy Hưng : [Tải về]

3- Ông Nhâm Sỹ Tiện : [Tải về]

(*) Dự thảo Điều lệ Công ty : [Tải về] - Phụ lục tổng hợp thông tin sửa đổi Điều lệ : [Tải về]

(*) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty : [Tải về] - Phụ lục tổng hợp thông tin sửa đổi Quy chế QTNB : [Tải về]

(*) Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT : [Tải về] - Phụ lục tổng hợp thông tin sửa đổi QC hoạt động HĐQT : [Tải về]

(*) Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS : [Tải về] - Phụ lục tổng hợp thông tin sửa đổi QC hoạt động BKS : [Tải về]

(*) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ : [Tải về]

(*) Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ : [Tải về]

(*) Phiếu đăng ký phát biểu tại ĐHĐCĐ : [Tải về]

(*) Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ : [Tải về]

(*) BCTC năm 2020 đã được kiểm toán: Quý cổ đông truy cập theo đường link:http://viglacerahalong.vn/vi/tin-tuc/ket-qua-san-xuat-kinh-doanh/896-bao-cao-tai-chinh-2020-sau-kiem-toan.html

Các thông tin có liên quan của kỳ Đại hội, Công ty sẽ đăng tải kịp thời trên website, Quý cổ đông vui lòng truy cập để cập nhật các nội dung liên quan.

Trân trọng !