• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2021.

- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4/2021 (lịch tổ chức cụ thể Công ty sẽ gửi Thư mời đến Quý cổ đông và công bố trên website).

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: [Thông báo ngày 25.2.2021]