• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long được nhận cổ tức bằng tiền mặt số C203/2020-VHL/VSD-ĐK do VSD lập ngày 30/6/2020. Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long xác nhận:

- Tổng số lượng chứng khoán được tổng hợp để tính toán quyền trong danh sách đúng bằng tổng số lượng chứng khoán Công ty đã đăng ký tại VSD.

- Tổng số tiền tính toán để chi trả phù hợp với tỷ lệ chi trả đã công bố.

Công ty CP Viglacera Hạ Long cam kết thực hiện việc thanh toán tiền cổ tức và các nghĩa vụ có liên quan khác theo đúng quy định hiện hành.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo thêm thông tin tại Thông báo ngày 06.7.2020: [Tải về]