• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị - CTCP Viglacera Hạ Long

Ngày 24/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

- Chấp thuận ông Nguyễn Anh Tuấn thôi là thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thống nhất bầu bổ sung ông Hoàng Kim Bồng là thành viên kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chi tiết các nội dung quyết nghị của Hội đồng quản trị theo file đính kèm: [Tải về]