loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Kết quả đánh giá cán bộ Công ty CP Viglacera Hạ Long: Đợt 1, Đợt 2, Đợt 3 năm 2018

Công ty CP Viglacera Hạ Long luôn quan tâm chất lượng đội ngũ CBNV - đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt. Bên cạnh việc xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển CBNV tuân thủ tiêu chuẩn chức danh, quy trình bổ nhiệm cán bộ do Công ty xây dựng, tất cả đội ngũ gián tiếp của Công ty đều tự kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác cuối năm/cuối nhiệm kỳ làm cơ sở để tập thể đánh giá, xếp loại cán bộ.

Hằng năm, Công ty duy trì việc lấy ý kiến đánh giá cán bộ bằng phiếu kín ở các tiêu chí cụ thể với mong muốn có được kết quả đánh giá khách quan.

Kết quả đánh giá cụ thể như sau:

Kết quả đánh giá Ban Tổng Giám đốc

Dot 1.2018


Kết quả đánh giá Giám đốc các đơn vị, phòng nghiệp vụ

resized Dot 2.2018


Kết quả đánh giá Phó Giám đốc các đơn vị, phòng nghiệp vụ

resized Dot3.2018

Hiện Công ty đang tiếp tục triển khai lấy ý kiến đánh giá đối với 18 cán bộ quản lý là Trưởng ban Công ty, Quản đốc phân xưởng, Trưởng các ban nghiệp vụ thuộc đơn vị.Newer news items:
Older news items: