• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Ban Tổng Giám đốc

1


Họ và tên: Ông Trần Hồng Quang

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Ngày sinh: 23/09/1970

Trình độ: Thạc sĩ QTKD

2  

Họ và tên: Ông Trần Xuân Hiệp

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày sinh: 20/01/1974

Trình độ: Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư công nghệ hóa silicat    

Anh 4x6

 

Họ và tên: Ông Trần Duy Hưng

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày sinh:01/05/1975

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng