• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long

Ngày 08/3/2018, ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT đã làm đơn trình Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long xin từ nhiệm là thành viên HĐQT.

Chi tiết nội dung đơn từ nhiệm theo file đính kèm: [Đơn từ nhiệm].

Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long sẽ căn cứ các quy định hiện hành để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 bầu bổ sung 01 thành viên tham gia HĐQT để thay thế vị trí ông Nguyễn Thanh Tùng đã từ nhiệm.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: