• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày 13/6/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Chi tiết Nghị quyết cuộc họp theo file đính kèm: [Tải về]