loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Nghị quyết Hội đồng quản trị về nhân sự Ban điều hành Công ty CP Viglacera Hạ Long

Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp thống nhất điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban điều hành Công ty CP Vilgacera Hạ Long, cụ thể:

+ Nhất trí ông Phạm Duy Huân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (theo nguyện vọng cá nhân).

+ Nhất trí bổ nhiệm ông Bùi Văn Quang (SN 1978, Thạc sỹ QTKD) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết các nội dung theo file đính kèm: [Tải về]