loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Công ty CP Viglacera Hạ Long thông báo về thời hạn chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến trong tháng 04/2024

Thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng xem tại đây: Tải về.

Các hồ sơ, tài liệu cùng các thông tin liên quan về kỳ Đại hội thường niên 2024 Công ty sẽ cập nhật kịp thời trên website.