• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Triển khai kế hoạch thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh

Công ty CP Viglacera Hạ Long triển khai kế hoạch thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 05/9/2017 Đảng ủy Công ty CP Viglacera Hạ Long ban hành Kế hoạch số 59-KH/ĐU nhằm triển khai thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Sau đây là toàn văn nội dung Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 05/9/2017 của Công ty CP Viglacera Hạ Long và  Quy định số 06-QĐ/TU ngày 04/8/2017 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh.

KH trien khai thuc hien Quy dinh 06 của Tỉnh ủy QN.pdf

QĐ số 06 của Tỉnh ủy QN.pdf


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: