loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Ngày 29.5.2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long đã họp và thống nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết nội dung theo Nghị quyết đính kèm: [Nghị quyết số 11-29.5.2023]