• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 và Báo cáo quản trị năm 2020 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố các Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 và Báo cáo quản trị năm 2020, chi tiết theo các file đính kèm:

(*) Báo cáo quản trị năm 2020: Tải về.

(*) Báo cáo tài chính Quý IV.2020 Công ty Mẹ: Tải về.

(*) Báo cáo tài chính Quý IV.2020 Hợp nhất: Tải về.

(*) Giải trình biến động lợi nhuận Quý IV.2020: [Công ty Mẹ] - [Hợp nhất]