• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 CTCP Viglacera Hạ Long đã được soát xét

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố các Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 đã được soát xét, chi tiết theo các file đính kèm:

- Báo cáo tài chính 6 tháng 2021 Hợp nhất: [Tải về]

- Báo cáo tài chính 6 tháng 2021 Công ty Mẹ: [Tải về]

- Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng 2012: [Hợp nhất] - [Công ty Mẹ]