loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) 6 tháng năm 2023-Công ty CP Viglacera Hạ Long

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 của Công ty CP Viglacera Hạ Long đã được soát xét. Chi tiết:

- Báo cáo tài chính 6 tháng 2023: [Hợp nhất] - [Riêng]

- Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng 2023: [Hợp nhất] - [Riêng]