• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Căn cứ kết quả biểu quyết tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Căn cứ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát Công ty đã họp triển khai chương trình hành động năm 2013 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long, thực hiện thắng lợi các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chi tiết phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long quý vị có thể xem thêm dưới đây:

Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát Công ty CP Viglacera Hạ Long


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: