• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Ngày 02/2/2018, tại văn phòng Tổng công ty Viglacera - CTCP (Số 1, đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội), Hội đồng quản trị CTCP Viglacera Hạ Long đã họp thống nhất kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với một số nội dung chính sau:

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 4/2018.

- Địa điểm tổ chức: Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Dự kiến một số nội dung chính HĐQT trình biểu quyết tại Đại hội: Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được kiểm toán; Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2018; Dự kiến việc phân phối lợi nhuận sau thuế 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018; Sửa đổi Điều lệ; Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao và không còn giá trị sử dụng; Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư tại khu 28ha xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ; và một số nội dung khác.

Các nội dung chi tiết khi có kế hoạch cụ thể Công ty sẽ chính thức gửi thông báo tới Quý cổ đông và cập nhật trên website.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: