• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo kết quả SXKD Quý III-2014


Báo cáo kết quả SXKD Quý III-2014

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty hết quý III-2014 chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20/10/2014, 15:11 )

Đọc thêm...

Báo cáo quý II - 2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Báo cáo quý II - 2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Báo cáo chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long xin kính mời Quý vị xem thêm dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 02/8/2014, 16:35 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính Quý I-2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính Quý I-2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long


 Kết quả SXKD quý I-2014 của Công ty CP Viglacera Hạ Long chi tiết được đăng tải theo các báo cáo dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 25/4/2014, 09:45 )

Đọc thêm...

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Năm 2013, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động được duy trì ổn định, đời sống người lao động được đảm bảo và thu nhập tăng. Các thông tin...

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính năm 2013 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Công ty CP Viglacera Hạ Long xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo kết quả SXKD 2013 như sau:

1. Báo cáo quản trị: Tải về

2. Báo cáo tài chính 2013: Tải về

3. Báo cáo tài chính hợp nhất 2013: Tải về

3. Giải trình ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 25/1/2014, 11:29 )

Kết quả SXKD 9 tháng năm 2013


Kết quả SXKD 9 tháng năm 2013

9 tháng năm 2013 đã trôi qua với nhiều khó khăn, thử thách và những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài, tuy nhiên bằng sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV, Viglacera Hạ Long đã từng bước khắc phục khó k...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22/10/2013, 08:28 )

Đọc thêm...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II-2013


Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II-2013

6 tháng đầu năm 2013, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23/7/2013, 09:31 )

Đọc thêm...

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu của Công ty 5 tháng đầu năm 2013


Stt
Chỉ tiêu
ĐVT
KH năm 2013
Thực hiện tháng 5
Lũy kế 5 tháng
Kết quả
So với KH năm 2013
1
Lợi nhuận trước thuế
Tr.đồng
50.235
3.723
18.499
37%
2
Doanh thu
Tr.đồng
1.250.114
102.011
496.987
40%
3
Khấu hao TSCĐ
Tr.đồng
128.982
12....

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 12/6/2013, 14:25 )

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 4/2013


Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 4/2013

Tháng 4/2013, khi các hệ lò nung tuynel đã hoàn thành công tác sửa chữa lớn thì chất lượng sản phẩm ngói trang trí tại Nhà máy gạch Tiêu Giao và Nhà máy gạch Hoành Bồ cũng dần đi vào ổn định, tạo điều...

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 10/5/2013, 18:08 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính quý I-2013


Báo cáo tài chính quý I-2013

Quý I-2013 đã qua đi với không ít khó khăn trong hoạt động SXKD và công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long. Là những tháng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trùng xuống mức thấp nhất,...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23/4/2013, 14:34 )

Đọc thêm...