• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo thường niên 2016 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long


Báo cáo thường niên 2016 - Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố bản Báo cáo thường niên 2016 chi tiết như file đính kèm dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 27/2/2017, 13:57 )

Đọc thêm...

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố Báo cáo kiểm toán 2016


Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố Báo cáo kiểm toán 2016

 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long công bố Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2016 chi tiết như sau:

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 11/2/2017, 09:54 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính Quý III-2016 CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính Quý III-2016 CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố kết quả Báo cáo tài chính Quý III-2016 theo các thông tin chi tiết dưới đây:

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 27/10/2016, 11:52 )

Đọc thêm...

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016


Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo kiểm toán Công ty 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long xin kính mời Quý vị xem các thông tin chi tiết dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06/8/2016, 08:28 )

Đọc thêm...

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016


Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long xin kính mời Quý vị xem  các thông tin chi tiết dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 29/7/2016, 15:30 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính Quý II-2016 CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính Quý II-2016 CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố kết quả Báo cáo tài chính Quý II-2016 theo các thông tin chi tiết dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 19/7/2016, 16:57 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính quý I-2016 CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính quý I-2016 CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long công bố kết quả Báo cáo tài chính Quý I-2016 theo các thông tin chi tiết dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15/4/2016, 09:46 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính quý IV-2015 CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính quý IV-2015 CTCP Viglacera Hạ Long

 

 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long báo cáo kết quả hoạt động quý IV-2015 theo các thông tin chi tiết dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 04/2/2016, 14:11 )

Đọc thêm...

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015 - CTCP Viglacera Hạ Long


Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015 - CTCP Viglacera Hạ Long

 Ngày 20/10/2015, CTCP Viglacera Hạ Long đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2015 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD-đầu tư năm 2016. Tham dự cuộc họp có các ông (bà) l...

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 22/10/2015, 10:06 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính quý II-2015 CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính quý II-2015 CTCP Viglacera Hạ Long

Công ty CP Viglacera Hạ Long xin thông báo kết quả tài chính quý II-2015 theo các thông tin đính kèm sau đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 06/8/2015, 16:53 )

Đọc thêm...