• Vietnamese
  • English

loc nuoc | xu ly nuoc| khoan gieng | xu ly nuoc thai | day chuyen loc nuoc tinh khiet

 

Báo cáo kết quả SXKD quý 1-2015


Báo cáo kết quả SXKD quý 1-2015

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1-2015 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long ....

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07/5/2015, 17:07 )

Đọc thêm...

Báo cáo kiểm toán 2014 - CTCP Viglacera Hạ Long


Báo cáo kiểm toán 2014 - CTCP Viglacera Hạ Long

Năm 2014  Công ty CP Viglacera Hạ Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đặt ra như doanh thu đạt 1270 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng so với 2013), lợi nhuận trước t...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 24/2/2015, 15:44 )

Đọc thêm...

Báo cáo kết quả tài chính quý IV-2014 CTCP Viglacera Hạ Long và kết quả phát hành tăng vốn Điều lệ


Báo cáo kết quả tài chính quý IV-2014 CTCP Viglacera Hạ Long và kết quả phát hành tăng vốn Điều lệ

Năm 2014 CTCP Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong quý IV-2014 của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch giao....

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 30/1/2015, 13:51 )

Đọc thêm...

Báo cáo kết quả SXKD Quý III-2014


Báo cáo kết quả SXKD Quý III-2014

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long báo cáo tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty hết quý III-2014 chi tiết theo các file đính kèm dưới đây:

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20/10/2014, 15:11 )

Đọc thêm...

Báo cáo quý II - 2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Báo cáo quý II - 2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long

Báo cáo chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long xin kính mời Quý vị xem thêm dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 02/8/2014, 16:35 )

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính Quý I-2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Báo cáo tài chính Quý I-2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long


 Kết quả SXKD quý I-2014 của Công ty CP Viglacera Hạ Long chi tiết được đăng tải theo các báo cáo dưới đây:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 25/4/2014, 09:45 )

Đọc thêm...

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty CP Viglacera Hạ Long


Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty CP Viglacera Hạ Long

Năm 2013, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động được duy trì ổn định, đời sống người lao động được đảm bảo và thu nhập tăng. Các thông tin...

Đọc thêm...

Báo cáo tài chính năm 2013 Công ty CP Viglacera Hạ Long


Công ty CP Viglacera Hạ Long xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo kết quả SXKD 2013 như sau:

1. Báo cáo quản trị: Tải về

2. Báo cáo tài chính 2013: Tải về

3. Báo cáo tài chính hợp nhất 2013: Tải về

3. Giải trình ...

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 25/1/2014, 11:29 )

Kết quả SXKD 9 tháng năm 2013


Kết quả SXKD 9 tháng năm 2013

9 tháng năm 2013 đã trôi qua với nhiều khó khăn, thử thách và những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài, tuy nhiên bằng sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV, Viglacera Hạ Long đã từng bước khắc phục khó k...

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 22/10/2013, 08:28 )

Đọc thêm...

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II-2013


Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý II-2013

6 tháng đầu năm 2013, Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 23/7/2013, 09:31 )

Đọc thêm...